تکلیف و شانه

-احمد!
- بله آقا جان؟
-آن شانه من را بده... .
-بفرمایید... می‌خواهید خودم شانه کنم؟
-شانه کن!... . نه‌، اینطور نه! درست شانه کن، ‌رفع تکلیف نکن!
-چشم آقا جان، عطر هم می‌خواهید؟
-بله
فرزند صبح/ بهروز افخمی

/ 0 نظر / 10 بازدید