بی تغار

قطره قطره در تغارت می‌ریزند. همین که جمع می‌شود و می‌آیی سر بکشی واژگون می‌شود!
چرا پوزه نداشته باشیم؟ برای نوشیدن آب از چشمه یا رودخانه، بی زحمت وسیله و ابزار، چیزی مطمئن‌تر و کارآمدتر از پوزه هست آیا؟ سر کنی در آب و بی زحمت و منتِ تغار بنوشی!

نالهٔ سگ در رهش بی جذبه نیست

زانک هر راغب اسیر رهزنی است

چون سگ کهفی که از مردار رست
بر سر خوان شهنشاهان نشست

تا قیامت می‌خورد او پیش غار
آب رحمت، عارفانه بی تغار

ای بسا سگ‌پوست کو را نام نیست
لیک اندر پرده بی آن جام نیست

 

/ 0 نظر / 27 بازدید