نی شکنم شکر برماین روزها بیشتر دست به قلم "نی" می‌برم.
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟
...
نی، همان "لا" در کلمه توحید: نی به ما سوی الله و کژتابی‌های جامعه و سیاست
همان ساز تنهایی که در آن می‌دمند
همان آدمی؛ بریده از نیستان ملکوت
همان گیاه رستنی که باید بریدش از خاک تا به کار بیاید
همان که مهمترین رازش، سرباختن است:
از قلم کم نتوان بود، نبینی که قلم
تا نبرند سرش را به صفایی نرسد؟
...
آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
گر تو بگوئیم که نی، نی شکنم شکر برم!

/ 0 نظر / 47 بازدید